Translate site

Startsida Krokoms kommun

Handikapp, funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär. Den har uppstått till följd av skada eller sjukdom i späd eller vuxen ålder.

En funktionsnedsättning innebär att man har större eller mindre behov av stöd för att klara av alla moment i sin dagliga livsföring.  

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så  självständigt och aktivt liv som möjligt.  

Uppdaterad 2017-05-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »