Translate site

Startsida Krokoms kommun

Familj, barn och ungdom

Barn- och familjegruppen arbetar med olika typer av stöd, bistånd och insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar.

Det kan vara bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, familjepedagog, placering i familjehem, på institution eller hjälp av öppenvårdsteamet på Familjekraft.

Du kanske vill ha ett råd hur du ska agera i en viss situation i ditt liv. Kanske behöver du stöttning en period - alla har det tufft någon gång och då kan det vara bra att prata med någon som har kunskap och erfarenhet av att ge stöd och hjälp i svåra situationer.

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Föräldrabalken, Sekretesslagen och Förvaltningslagen (FL) är lagstiftningar som reglerar verksamheten.

Uppdaterad 2017-02-09 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »