Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ungdomskulturråd UK

Vad vill UK i Krokoms kommun?

  • Presentera UK för alla som har ett intresse.
  • Ge fler ungdomar chansen att visa upp sig och sin kultur.
  • Sprida ungdomskulturen i Krokoms kommun.
  • Se över övningslokaler för ungdomar, och förbättra chanserna att använda bra replokaler för sina verksamheter. Kan man till exempel utnyttja föreningshusen mer?
  • Ge ungdomar som bor i glesbygd chans att ta del av det kulturutbud som ges i tätorter, eller ta ut kulturen till dem.
  • Informera om till exempel betalning samt kontraktsskrivning vid spelningar och uppvisningar.
  • Hjälpa till med verksamheter på fritidsgårdarna. Kanske ta dit band som spelar.
  • Utbilda unga arrangörer.

Ungdomar måste få vara med och göra sin röst hörd i sammanhang som berör dem, exempelvis bussar som dras in, skollokaler och andra lokaler de vistas i dagtid. De måste vara med och tycka till om indragningar av lärare, och annan personal som jobbar med ungdomar.

Pengarna från våra arrangemang går oavkortat till vår ungdomsverksamhet!

Uppdaterad 2017-02-21 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »