Translate site

Startsida Krokoms kommun

Idrottsalliansen

I samband med omorganisationen 200/2001 startades diskussioner om att bilda någon form av idrottsråd, som dels skulle vara idrottens språkrör men även fungera som ”bollplank” för kommunen. Detta fick till följd att idrottsföreningarna i april 2001 beslutade att bilda en idrottsallians. Det första årsmötet hölls 12 juni 2001.

I stadgarna står bland annat att syfte/ändamål med idrottsalliansen är att

 • Främja och påverka angelägenheter av gemensamt intresse för idrottsrörelsen.
 • Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller idrottsverksamhet i kommunen, samt kunna ta initiativ och lägga fram förslag som alliansen finner påkallade.
 • Verka för både bredd och elit.
 • Genom ett nära samarbete stimulera idrottens arbete, vara idrottens språkrör och kontaktorgan gentemot politiker och tjänstemän i kommunen.
 • Vara rådgivande i frågor som berör idrottsrörelsen.
 • Representera idrottsrörelsen i kommunens stipendiekommittéer, i ärenden som avser idrotten.

Exempel på frågor man varit med och diskuterat och lämnat synpunkter på

 • Kommunens budget och idrottsinvesteringar
 • Fördelningen av bygdeavgiftsmedel
 • Idrottspolitiska handlingsprogrammet
 • Bidragsnormerna
 • Stipendiater
 • Tillväxtprogrammet
 • Feriearbeten
Uppdaterad 2015-10-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »