Translate site

Startsida Krokoms kommun

Pressmaterial

Pressmaterialet riktar sig i första hand till journalister. Kontakta kommunikationsavdelningen för mer material, logotyper, grafisk profil etc.


Kommunfullmäktige


Gunnar Hellström (C)
Ordförande

Hämta pressbild

Marcus Färnström (M)
1:e vice ordförande

Hämta pressbild

Katarina Rosberg (S)
2:e vice ordförande

Hämta pressbild

Anette Lihuvudh
KommunsekreterareKommunstyrelse


Maria Söderberg (C)
Kommunalråd

Hämta pressbild

Björn Hammarberg (M)
1:e vice ordförande

Hämta pressbild

Niklas Rhodin (S)
2:e vice ordförande

Hämta pressbild

Anette Lihuvudh
KommunsekreterareKommunledning


Jonas Törngren
Kommundirektör

Hämta pressbild

Ulla Schill
Samhällsbyggnadschef

Hämta pressbild

Sara Anselmby
Bygg- och miljöchef / Kanslichef


Anna Berkestedt Jonsson
Socialchef

Hämta pressbild

Birgitta Lundgren
Barn- och utbildningschef

Hämta pressbild

Gunilla Sundqvist

Personalchef

Hämta pressbild

Björn Torbjörnsson
Ekonomichef


Åsa Sjödin
Kommunikationschef


Anna-Carin Svedén
Näringslivschef

Hämta pressbild

Uppdaterad 2017-03-21 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »