Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunledning

Kommunledningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Krokoms kommun och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Det gör vi genom att jobba med dialog, samverkan och delaktighet.

Kommunledningen har det koncernövergripande ansvaret för bland annat miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, omvärldsanalys, planering, information och kommunikation samt näringslivs- och tillväxtfrågor. Här finns också ansvar för statistik samt mark- och fastighetsfrågor.  

Kommunchef Jonas Törngren är ordförande i kommunchefens ledningsgrupp som är forumet för den övergripande koncernledningen.

Ledningsgruppens uppdrag är att styra, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Uppdaterad 2016-09-01 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »