Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunala bolag

Krokomsbostäder AB är ett kommunalt bolag med Krokoms kommun som ensam ägare.

Krokomsbostäder äger cirka 1.300 lägenheter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler och andra fastigheter.

Krokomsbostäder förvaltar även de kommunala fastigheterna som dagis och skolor samt övriga lokaler och kontor. Såväl inre som yttre fastighetsskötsel sköts idag av personal i egen regi.

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Det är kommunfullmäktige som utser vilka dessa personer är.

Uppdaterad 2014-06-23 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »