Translate site

Startsida Krokoms kommun

Fonder förvaltade av Krokoms kommun

Sociala samfonden

Kontaktperson: Sociala avdelningen, Berit Edlund, 0640-162 98.
Vem kan söka? Person som är mantalsskriven i Krokoms kommun med behov av särskild insats men som saknar ekonomiska förutsättningar.
Ansökan: Senast 31 mars till fondstyrelsen för beslut.
Länk till ansökningsblankettPDF. Blanketten skickas till Krokoms kommun, Fondstyrelsen sociala, 835 80 Krokom.

Evald och Anna Paulssons fond

Kontaktperson: Sociala avdelningen, Berit Edlund, 0640-162 98.
Ändamål: Till hjälp och uppmuntran åt person med handikapp, bosatt i Föllinge församling som saknar ekonomiska förutsättningar.
Ansökan: Senast 31 mars. Fondstyrelsen beslutar.
Länk till ansökningsblankettPDF. Blanketten skickas till Krokoms kommun, Fondstyrelsen sociala, 835 80 Krokom.

Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Åke Nordenberg, 063-305 51.
Ändamål: "För lindrande af sjukdom och nöd och som bidrag till öfvrigt i ekonomiskt hänseende mindre väl lottade personer inom Ås socken".
Beslutande: Särskild fondstyrelse beslutar.

Sigrid och Gustaf F Boströms minnesfond

Kontaktperson: Fondstyrelsens ordförande Märit Lundberg, Trusta,
tfn 063-341 38. 
Ändamål: Främja åtgärder för äldre inom Aspås församling. Åtgärderna skall vara sådana som inte är en kommunal angelägenhet att sköta. Utdelning: En gång per år efter beslut av särskild fondstyrelse.

Skolsamfonden

Kontaktperson: Barn- och utbildningsavdelningen, Karin Wallén,
tfn 0640-230 06.
Vem kan söka? Grundskoleelever inom kommunen, som belöning eller uppmuntran.
Ansökan: Senast 15 april. Förslag från skolledningen inom resp enhet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar.

Bröderna Grelssons Jordbruksfond

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Rolf Lilja, Kougsta,
tfn 0640-421 09.
Ändamål/vem kan söka? Till studier bland yrkesverksamma jordbrukare i Alsen och till stipendier bland yrkesverksamma yngre jordbrukare i Alsen.
Ansökan/beslutande: Ansökan senast 15 april. Stipendier till max två personer per år. Stipendiater utses efter ansökan eller på rekommendation. Särskild fondstyrelse beslutar.

Syskonen Erikssons i Lundsjön donationsfond

Kontaktperson: Ordförande i fondstyrelsen Leif Jonsson, Aspås,
070-348 58 23.
Ändamål: Förvaltning av medel och fastighet i Aspås.
Beslutande: Särskild fondstyrelse beslutar om hur avkastningen till underhåll av fastigheten m m ska användas.

Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Maria Söderberg,
tfn 0640-161 00.
Ändamål: Inköp av konst av "erkända jämtländska konstnärer" för Blomstergårdens prydande. Beslutande: Stiftelsestyrelse beslutar.

Uppdaterad 2016-04-01 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »