Translate site

Startsida Krokoms kommun

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden.

Årsredovisningen beskriver hur väl kommunen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat. Årsredovisningen ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. Lagen om kommunal redovisning reglerar vad en årsredovisning ska innehålla.

Årsredovisning 2015 – majoriteten kommenterar:

I denna årsredovisning kan du ta del av hur de olika verksamheterna inom Krokoms kommun har utvecklats under 2015. Måluppfyllelsen inom skola, barnom-sorg, vård och omsorg beskrivs, liksom när det gäller samhällsbyggande, miljöar-bete och integration. Verksamheten i kommunen är mycket omfattande och berör alla oss som lever och verkar här.

Planering för framtiden
För 2015 redovisar Krokoms kommun ett överskott om 10,9 mnkr vilket är 5,9 mnkr bättre än budget. Glädjande nog fortsätter befolkningen i Krokom att öka, under 2015 ökade befolkningen med 137 personer. Den sista december hade kommunen 14 785 invånare.

Krokom är en barnrik kommun. Vi har den högsta andelen barn och ungdomar bland landets kommuner norr om Tierp. Det ger framtidstro, men ställer samtidigt stora krav på barnomsorg och skola. En stor utmaning är exempelvis att rekrytera förskollärare och lärare.

Läs hela kommentaren

Årsredovisningen i korthet

Varje år gör vi en populärversion, dvs en förenklad variant av årsredovisningen. Här får du information om hur kommunen har använt skattepengarna under året. Vi ger också en tillbakablick över året som har gått genom att presentera några av höjdpunkterna.

Ladda ner dokumentet under rubriken Läs mer till höger alternativt bläddra i filen här nedanför. Viktigt att veta är att du behöver gratisprogrammet Flash för att kunna bläddra. Klicka här för att ladda ner Flash.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa årsredovisningen för 2015 i korthet:

Uppdaterad 2016-06-28 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »