Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång just nu

2016-11-01, 09.10

Vattenleveransen till Änge samhälle fungerar igen

Efter nattgårdagens avbrott fungerar vattenleveransen som vanligt.

2016-10-31,10.10

Fortfarande avbrott i vattenleveransen Änge samhälle för en del av kunderna

Efter nattens ventilbyte har det blivit luft i ledningarna och en del kunder är fortfarande utan vatten.
Felavhjälpning pågår.

2016-10-28,13.30

Avbrott i vattenleveransen Änge samhälle

Natten mellan måndag och tisdag (30-31 oktober) kommer det att göras ett ventilbyte på huvudledningen. Vattnet stängs därför av mellan kl 23.00 och 04.00.
När vattnet kommer tillbaka kan det vara lite missfärgat, spola några minuter så klarnar det upp.

Dags för den årliga vattenmätaravläsningen

Du som har kommunal vattenmätare ska läsa av och lämna in uppgifter senast den 31 oktober 2016. Avläsningen kan ske på olika sätt.

Här hittar du mer information om hur du gör

2016-09-23

Problem med utskick av avisering om slamtömning

De kunder som bor i  område 7 där slamtömning sker v 30-31 och område 8 där tömning sker v 31-33 har inte fått sina aviseringsbrev i postlådan. Det innebär också att information om sista datum för avbokning saknas.
Du som vill avboka din tömning bör därför så snart som möjligt kontakta kommunens Kundcenter på telefon 0640 161 00.

Åkersjöns nya avloppsreningsverk byggs nu ut

Nya avlopps- och vattenledningar har grävts genom skogen fram till anläggningen. Slamdräneringsbäddar och grundgjutning för huset byggs nu. Ny elkabel ifrån vägen kommer att grävas ner igenom skogen.

Byggklart i september 2016
Då står en ny anläggning klar som renar avloppsvatten för max 800 personer. Fasta partiklar via en rensil avlägsnas och fosfor fälls ut kemiskt. Sista dammen fungerar som poleringsdamm och kommer att reducera bakterier som finns i avloppsvatten innan det rinner ut till Åkersjön

2016-04-19

Grävningsarbetet på Aspåsvägen i Krokom avslutat

Den 11 maj stäpps all trafik fram i båda körriktningarna. Hasigheten blir 30 km/h på grund av risken för stenskott. Vägen kommer att asfalteras senare under hösten. Den tillfälliga vägen mellan Backvägen och Ängsvägen stängs och används i fortsättningen enbart som gång- och cykelled.

Uppdaterat 2016-05-10

Utbyggnaden av vattenverket i Krokom pågår för fullt

 Utbyggnaden och intrimningen av vattenverket i Krokom är nu klar. Mangan avskiljs vid vattenverket och halterna på utgående vatten av mangan är låga. Det som kan vara problem med missfärgningar av svarta partiklar (mangan) i dricksvattnet för Ås, Aspås, Hissmofors, Krokom, Dvärsätt och Rödön kan fortsättningsvis uppstå eftersom manganet finns i ledningsnätet men förhoppningsvis ska problemen minska med tiden. Krokom Vatten kommer att spola ledningsnätet till våren för att minimera problemen.

Om du behöver hämta vatten

Kontakta:

Sven Rehnsbo, 0640 164 45
Bertil Eriksson, 0640 164 47
Håkan Sandström, 0640 164 42 

Före och efter arbetstid kontaktar man beredskap, som nås via SOS Alarm, telefon 063 12 67 95.

Uppdaterad 2016-11-01 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »