Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång just nu

Den 17 maj 2017 invigdes Åkersjöns nya avloppsreningsverk

Den nya anläggningen i Åkersjön har modern teknik för att rena avloppsvatten vilket ger både bättre rening och högre kapacitet. Christer Thand, verksamhetschef för vatten och renhållning, är glad över att den nya anläggningen äntligen är i drift.

- Det har varit ett flerårigt projekt som inleddes redan 2014. Nu har vi en toppmodern anläggning som dessutom ger möjlighet för en utökad exploatering av området, säger han.

Den gamla anläggningen tillät inte flera abonnenter och därför har inga nya stugor och hus kunnat byggas i området. Tack vare den nya anläggningen tar utbyggnaden fart och det pågår nu en exploatering av 30-40 tomter i Åkersjön som kommer att anslutas till den nya anläggningen.

2017-05-30

Spara på vattnet!

Vattenleveransen är begränsad på grund av att Krokom Vatten rengör borrhål vid vattenverket i Dvärsätt.

Därför uppmanas vattenkunder i Ås, Dvärsätt, Krokom, Aspås och Rödön att vara sparsamma och undvika bevattning och onödig spolning.
Gäller fram till torsdag den 1 juni. Ingen hämtning får ske av entreprenörer vid brandposter under den här tiden.

Om du behöver hämta vatten

Kontakta:

Sven Rehnsbo, 0640 164 45
Bertil Eriksson, 0640 164 47
Håkan Sandström, 0640 164 42 

Före och efter arbetstid kontaktar man beredskap, som nås via SOS Alarm, telefon 063 12 67 95.

Uppdaterad 2017-06-01 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »