Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avlopp

Avloppshanteringen är en stor del av VA-verksamheten. Det finns ett omfattande regelverk kring hanteringen och kravet på tillgänglighet och driftsäkerhet är stort.

Fakta om avloppshanteringen i kommunen:

Antal reningsverk: 21 st

Avloppsnät: 210 km

Anslutna personer: 10 200

Behandlad mängd: 1 500 000 m³

Avloppspumpstationer: 28 st

Avloppsstopp: 41 st (2006)

Ledningsspolning: 2 500 m

Filmning: 500 m

Provtagningstillfällen: 225 st

Recipientprover i 16 utvalda sjöar: 32 st

Slamprover: 22 st

Producerad slammängd: 1200 m³

 

Uppdaterad 2016-12-14 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »