Translate site

Startsida Krokoms kommun

VA-taxan höjs den 1 juli 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni om en prisjustering av förbrukningsavgifterna i VA-taxan.

Prisjusteringen innebär att brukningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 9,4 procent från och med den 1 juli 2016.

Christer Thand är avdelningschef för Vatten och renhållning och menar att höjningen är befogad.
- Kommunens nuvarande VA-taxa infördes den 1 januari 2009 och brukningsavgifterna har varit oförändrade sedan dess. Nu behöver vi göra en justering för att täcka ökade kostnaderna för drift och underhåll, säger Christer Thand.

Läs mer om avgifter och vattentaxa

Uppdaterad 2016-06-30 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »