Translate site

Startsida Krokoms kommun

Skyltar och vägvisning

Det är Trafikverket som ansvarar för de skyltar som finns längs med alla statliga vägar.

Skylt till enstaka hus eller grupper av hus

Alla fastigheter skall ges en "belägenhetsadress" bland annat för att underlätta för räddningstjänst, färdtjänst, posten.

Kommunen har ansvaret för att bestämma adresserna. Fastighetsägaren ansvarar själv för kostnad och uppsättning av skylt på husfasaden.

Gatuskylt

Väghållare ansvarar för vägskyltningen. När det gäller vägvisning som behövs inne på enskild väg är det vägens ägare/vägföreningen som bekostar, sätter upp och underhåller skylten.

Uppdaterad 2017-03-07 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »