Translate site

Startsida Krokoms kommun

Marklov vid markarbeten

Om du ska schakta eller fylla mark inom ett detaljplanerat område så att markens höjdläge avsevärt förändras,+/- 50 cm, krävs ett marklov. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.
 
Inom strandskyddsområden kan en strandskyddsdispens krävas, se mer under Strandskydd.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör om det finns risk för föroreningar i uppfyllningsmassorna. 

Uppdaterad 2015-03-10 av Karin Engström

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »