Translate site

Startsida Krokoms kommun

Strandskydd

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadan ut i hela Sverige.

Den strandskyddade zonen sträcker sig i regel 100 meter från strandlinjen upp mot land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. I vissa områden är zonen utökad till 300 meter i respektive riktningar.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader, eller ändra byggnader som redan finns så att de kan användas på något nytt sätt.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för den typen av byggen som nämns ovan.
  • Upprätta anläggningar/anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Göra annat som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.
Uppdaterad 2016-06-08 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »