Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 14-15 §§ ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick.
 
Om fastigheten bedöms vara ovårdad (skräpig tomt eller förfallet hus) kontaktas fastighetsägaren som uppmanas att vidta åtgärder.
 
Om dessa åtgärder inte vidtagits, tas ärendet upp i bygg- och miljönämnden för beslut om eventuellt föreläggande och eventuell byggsanktionsavgift.
 
Du kan lämna in en anmälan om ovårdad fastighet till bygg- och miljöavdelningen. Anmälan kan göras anonymt.
 
Postadress: 
Krokoms Kommun
Bygg- och miljöavdelningen
835 80 KROKOM

Telefon: 0640-161 00 (vx)
E-post: Se kontaktinformation här till höger

Uppdaterad 2013-05-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »