Translate site

Startsida Krokoms kommun

Innan slambilen kommer

Om din brunn töms varje år, vartannat år eller vart tredje år får du ett aviseringsbrev ca två veckor innan bilen börjar köra i ditt område. Om du inte vill ha tömningen måste denna avbokas. Sista avbokningsdatum framgår i aviseringsbrevet.

Framkomlighet

  • Håll vägen fram till brunnen väl framkomlig för ett hämtningsfordon. Vägen ska ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar med mera på minst 4,5 meter och vara minst 4 meter bred.
  • Vägen måste ha bärighet för en tung lastbil.
  • Flytta eventuella bilar, studsmattor, stängsel etc
  • Är avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnens botten mer än 20 meter utgår en kostnad för extra slangdragning.

Det är upp till fastighetsägaren att se till att vägen fram till slambilens uppställningsplats är tillräckligt bred, klarar av slambilens vikt och är trafiksäker.

Brunnen

  • Vid behov – markera brunnens plats med käpp och vimpel, så att den är lätt att hitta.
  • Röj bort hindrande växtlighet kring brunnen.
  • Flytta krukor, ta bort solcellslampor och dylikt
  • Brunnslocket får inte vara tyngre än att det är hanterbart för en person.
  • Locket får inte vara låst.

Om slamtömningen inte kan utföras på grund av brister i ovanstående punkter får du ett avvikelsebrev med information om att din brunn inte kunde tömmas. Du får då kontakta Kundcenter och beställa en ny tömning då felet är åtgärdat. Observera att den nya tömningen är dyrare.

Uppdaterad 2016-12-19 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »