Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur går slamtömningen till?

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsföreskrifter.

Slam från hushåll får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör Avloppsservice AB. Du får inte anlita någon annan entreprenör.

Den ordinarie slamtömningssäsongen pågår från maj till oktober. Kommunen är indelad i olika tömningsområden. Cirka två veckor innan tömning skickas ett aviseringsbrev ut till kunderna i det aktuella området, som valt ett intervall md tömning det året. Du får ett aviseringbrev per brunn. I brevet framgår vad du behöver göra inför slamtömningen och sista avbokningsdatum.

Du behöver inte närvara vid slamtömningen.

Vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i slambilen. Slammet blir kvar i bilen, men vattnet spolas sedan tillbaka till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet kan vi minska transporterna.

Ordinarie tömningar utförs med avvattningsteknik. Om du tex ska reparera brunnen och behöver torrtömma den måste du kontakta Kundcenter och beställa en konventionell tömning.

Vissa brunnar kan inte avvattnas. Det gäller bland annat slutna tankar, brunnar med mindre volym än 2 kbm eller större volym än 4 kbm och brunnar med hög nivå/dålig infiltration. Dessa brunnar töms med en tankbil som kör sin rutt ca två veckor efter den första bilen. En tömning utan avvattning är dyrare. Se renhållningstaxa.

Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd.

Om tömningen av någon anledning inte kunde utföras lämnar slambilschauffören en hängare på din dörr med information. Några veckor senare skickas även ett avvikelsebrev med mer information ut.

Uppdaterad 2017-01-01 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »