Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad kostar slamtömningen?

Renhållningstaxa.

Ordinarie tömning innebär att entreprenören kommer och tömmer din brunn eller tank fastställda veckor under året enligt turlista.

Om det är tekniskt möjligt används avvattningsteknik. Om din brunn har dålig infiltration, är en tank eller är mindre än 2 kbm eller större än 4 kbm kan inte avvattningsteknik användas och en annan typ av slambil tömmer med konventionell teknik. En tömning utan avvattning är dyrare.

Vid behov kan du beställa en extra tömning. Entreprenören kommer då och tömmer din tank eller brunn inom 14 dagar. Är du i behov av akut slamtömning kan du få tömning inom 24 timmar.

Kom ihåg att meddela Kundcenter om du inte vill ha den ordinarie tömningen i dessa fall.

För dig som behöver tömning två gånger per år är tömning nummer två alltid en extra tömning och du måste själv beställa den.

Kostnader tillkommer även för slangutdrag utövver 20 meter och brunnsvolym överstigande 3 kbm. Kostnaden avser en anläggning. Om du har flera brunnar på samma fastighet betalar du per brunn/anläggning.

Avgiften för slamtömningen faktureras en tid efter att tömningen har utförts.

Uppdaterad 2017-01-01 av Malin Lodesjö
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »