Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur stor trekammarbrunn behövs?

Normalt behövs en volym på cirka 2 kubikmeter per hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten.

Avskiljarens storlek avgörs av antalet människor anslutna till avloppet och vilken sorts avloppsvatten som anläggningen ska hantera: antingen endast BDT, eller i kombination med klosettvatten (KL).

En större slamavskiljare (3 eller 4 kubikmeter) än de rekommenderade ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.

Uppdaterad 2015-07-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »