Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur stor trekammarbrunn behövs?

Normalt behövs en våtvolym på 2 kubikmeter (2 000 liter) per hushåll för blandat avloppsvatten. Storleken 2 kubikmeter kommer av att max 1 000 liter vatten/dygn belastar anläggningen.

Om slamavskiljaren ska ta emot enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) godkänns en våtvolym på 1,2 kubikmeter (1 200 liter).

Avskiljarens storlek avgörs av antalet människor anslutna till avloppet och vilken sorts avloppsvatten som anläggningen ska hantera: antingen endast BDT, eller i kombination med klosettvatten (KL). Om man är ett stort hushåll med fler än fem personer bör man överväga en större slamavskiljare.

En större slamavskiljare (3 eller 4 kubikmeter) än de rekommenderade ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.

Uppdaterad 2017-04-26 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »