Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur sköter jag min slambrunn?

  • Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för att minska risk för igensättning av infiltrationsanläggningen. Slamtömning en gång per år rekommenderas.
  • Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om det finns flytslam i övriga kammare fungerar inte brunnen som den ska. Då kan den behöva tömmas oftare eller repareras.
  • Kontrollera att det inte står slam i sista kammaren och att t-rör finns och är intakt.
  • Vätskenivån i slamavskiljaren ska inte vara över utgående ledning. Om den är det, tillkalla hjälp av kunnig entreprenör.
  • Översyn av infiltrationen, dvs. titta att det inte står slam i fördelningsbrunn eller vatten i luftningsrören.
  • Se till att det inte växer buskar/träd över infiltrationen och att det inte rinner ut vatten på sidan av infiltrationen. 1-2 ggr/år.
  • Översyn av pump, om en sådan finns i anläggningen.
  • Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.


Uppdaterad 2015-07-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »