Translate site

Startsida Krokoms kommun

Finns det olika typer av slambrunnar? 

Det finns olika typer av brunnar; 1-, 2- och 3-kammarbrunnar samt tank. Den vanligaste slamavskiljaren är 3-kammarbrunnen. Slamavskiljaren kan vara av liggande eller stående modell.

En sluten tank släpper inte ut något avloppsvatten utan måste tömmas på både slam och vatten. En sluten tank ska ha larm som visar när det börjar bli fullt.

Brunnar som har en toalett ansluten till sig måste vara av typen trekammarbrunn. Den har en bättre avskiljning mellan vattnet och slammet, genom att den upprepar avskiljningen två gånger till innan vattnet leds vidare till infiltrationen.

Om brunnen bara används för bad-, disk- och tvättvatten kan man ha en 2-kammarbrunn.

En 1-kammarbrunn blir till en 3-kammarbrunn genom att man fäster mellanväggar inne i brunnen. Mellanväggarna gör att avskiljningen mellan vatten och slam upprepas för varje kammare så att vattnet som leds ut genom t-röret är renare än om steget inte skulle upprepas.

Man kan även ha en sluten tank. Tanken kan inte tömmas med metoden ”avvattning” utan måste tömmas helt. En sluten tank ska ha larm som visar när det börjar bli fullt.

Uppdaterad 2015-07-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »